Prologen

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte

Trikotomi

Valg

Verden

Stat


www.statendetermeg.n
www.statendetermeg.no


Prologen


2017
Torger Jacobsen anskeulse staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
      Staten det er meg!

L'Etat C'est Moi

Hvis noen tror at staten er hodet, tar de feil!  Jeg er egentlig ingen blekksprut, selv om det
er brukt mye blekk opp igjennom tidene. Staten er heller ikke lemmer, for det skal ikke i tide
og utide karre til seg skatter.


At jeg kaller meg stat, dvs min tilstand, er p.g.a mitt hjerte og lungesystem, som formidler
 det lemmer og hodet har av motsetninger.


De politiske partiene har misforstått dette. De handler og forhandler i lukkede korridorer,
og kammer i stedet for å la det skje i stortingets og de folkevalgtes solsal.


Jeg tuller ikke.

Mitt hjerte og rytmiske system har sin tilstand i det åpne.

www.statendetermeg.no

Jeg skal kommer tilbake til den historiske tilstanden,
og med  forslag til valgordningsendringer.
start  21.jan 2017


Temaer ifra denne siden, som kan ligge til debatt:
Elg solnedgang Departement samferdsel Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus  københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor  Valg valgfrihet frivillig bevisst Verden Kunst

Tilbake til  Hovedside

de
Kontakt
meg
Privat
Arrangement/Bestilling

Lenker utadwww.statendetermeg.noTeater


www.statendetermeg.noTorger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenningwww.statendetermeg.no