Hjemmesiden

utvikles etterhvert

som stikkordene

lenkes oppRapport ifra Lenagata

og omegn

Toten idag

Toten før

Toten på verdenskartet


Vi spør´n ,vi spør´a

 totning.com V

Nuffebua og antroposentrisme nr.1   v

nr. 2 påstartet


Folkepedagogikk


12Verdensanskuelser (norsk)

torgerjacobsen.no:

Gallerikontoret


statendetermeg.no:

Ny valgordning og

partimonogamister 


Skitt i Norge leve Toten!

Partiene har lagt ned staten


tilbake: Totning

..........


..

...........................

 totning.com

statendetermeg.no

Nuffebua og antroposentrisme

 .Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunst nuffebua

nr.1

Som barn hadde jeg et mye mere realistisk forhold til virkeligheten enn jeg har idag som voksen. At man stivner ovenfor virkeligheten, er ikke et tegn på mangel av virkelighetsans, men materialisme som ubevisst scientistisk vitenskapelighet. Der man retorisk og paradoksalt nok er så
skråsikker på sin viten om bare den ene virkelighet.

  Ja, det stemte at jeg husket riktig:
En  vintervårdag i år 1967, fallt på
tirsdagen den 7. Jeg sjekket kalenderen så nøyaktig som jeg kunne, og det ble bekreftet via google. Jeg er forøvrig  utfordret av wikipedia til å bidra med å utdype begrepet: ” antroposentrisme “. Du kunne kanskje bli med på utdyping du også, og en oppklaring?
Det er fort gjort at antroposentrister
får seg til å si noe som ikke stemmer.


Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunst siloen

Mennesket er et vesen som helst vil stå på to ben,

- ikke bare “ett”.

 I de siste dagene har jeg belivet meg med dette ukjente “begrepet” på en spesiell måte, - noe jeg  tror ikke er tilfeldig. Begrepet "antropos" har jeg kjent til lenge, selv om det er gresk og betyr "mennesket"!

Vi befinner oss i måneden mars, og ikke april.
Hadde herr. Bjørnstjerne Bjørnson kunnet velget seg “mars” istedet for “april”, er jeg ikke sikker på om han hadde gjordt det frivillig!?  Det er noe jeg også skal komme tilbake til, når jeg vil skrive om “idealisme”, og om det å “løfte”.

Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunstner mastene

Min skriveplan her på hjemmesida, er å skrive kronologisk  om hvordan hver måned tenker i deg, og hvordan du kanskje tenker og opplever hver måned i året?
Det er m.a.o et prosjekt som går utover våronna, dugurd, kveldsola, pottitonna, og tida bjørnen er i hi.
Det jeg er her vil si, er å “lufte”.

  Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunst karl   Tirsdag 7.mars i 1967 gikk jeg opp de brede avrundede trappetrinnene opp ifra gateplan i Lena og inn den høyre døra til Nuffen.
Jeg skal ikke beskrive den saltsøte dufta i sin fulle og hele, men det er noe merkelig virkelighetsplan som ja; kan syntes å være der den dag idag?
I allefall hadde denne lukta en annen mystisk tiltrekning enn den som var nær grishuset til Lundsten. Det kunne også vært andre steder i præriebyen Lena i 1967. Grishus var
svært vanlig. Det er ikke villvest tilstander da jernbanen forårsaket et hovedstadsete på bygda på et tidspunkt. Oslotoget var i 67 en daglig begivenhet. Selv fikk jeg anledning til å se inn i kølakjelen på tøffe.
Ja, det var lukta som stod i stil med lokomotivet, en forstørret god gammeldags bestefars krokpipeduft.

Tilbake til Nuffebua.
Det var en blanding av salters, lakrispipe, 2 øres karameller (selvsagt), frossen eller ufrossen leskedrikk i pose, - og ikke minst fra ukeblader og Villvest/David Crocket med sitt sitt spesielle bladformat.

  Appropo,  “Nuffen”
(den virkelige), fikk han kongens fortjenestemedalje noen decenier senere. Kanskje av en annen grund, enn sentrumsbua?
Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunstner mot hallinstad
Den kontante Totning, vil kanskje stoppe meg en halv,
for den store sammenstimlinga på trappa utafor hos Nuffen var mest midt på sommern i solvarmenn og fram til ca. 20. august. Ikke i mars.

 Jeg skal komme fram til poenget.

   Tirsdag den 7.ble jeg plutselig klar over at tid  er noe helt lovmessig og mystisk da jeg skulle kjøpe DonaldDuck&co.
Tid innbefattet bildeopplevelser tilknyttet forsidene på bladene.
7.mars-utgaven hadde en mer lyseblå forside, mens et spesiellt tøft nummer ifra 1962 var rødt. Der Ole, Dole Doffen overrasket Donald bak døra ved å sitte oppå hverandre.
Jeg følte meg ganske oppdatert baklengs med årgangene tilbake til 1962. Jeg hadde øvet meg i en slags premiering av hvilke årganger som var best.

På 60 tallet var også 60 tallsaktualiteter på 2 eller 3 av permsidene på bladet. Det kunne dreie seg om The Beatles, Matchboxsbiler, Märklintog, forskjellige stikkordsmessige konkuranser. Til leken “mor, far og unge”, fantes det reklame for dokker samt glansbilder. Lenge før Barbidukkene.
På Tv gikk Pernille og Herr Nilson, Grautgramsen og Siril Silsup.
En morsom opplevelse hadde jeg i 2007,
da jeg ble påminnet barnetv, og at en geit gikk og trasket oppkalt etter Pernille. Ja, på arnestedet med navnet Nelson!

Når det gjaldt Walt Disney
skulle han visst ha latt seg fryse ned før han døde, og skulle vekkes opp igjen når “vitenskapen er kommet langt nok”. Kanskje er det allerede skjedd at han er stått opp igjen?  Realistisk sett, kan jeg garantere
 at det i såfall ikke er i samme kropp!

    
På andreplass blandt
Donald, mener jeg av de 51/52 nr. i året var 1964, eller 1965 best. Så ble det noe forsemring ved at  Donalds fikk mindre nebb. Men det har vist blitt rettet opp i senere årganger.

Poenget her er altså at jeg fikk et nytt tidsperpektiv på akkurat denne tirsdagen den 7. mars 1967! Det kan forøvrig hende at det ikke var den 7, men den 14?
I såfall måtte jeg ha sjekket framsiden om jeg hadde funnet bladet igjen? Hvis noen kan hjelpe meg, kan jeg legge ut et bilde her på sida?
Også "lukten" av Donaldbladet beviser at jeg at jeg var mere realistisk før enn jeg er idag. Nå er det liksom som om ukene, månedene og år bare forvinner. Datoer blir bare notert i forhold til en teoretisk kamp mot nettbanken, hvor stat og kapitalisme har fusjonert. Forøvrig syntes jeg at særlig luktesansen er blitt ødelagt med årene.
Je tror ikke at det er bare er je som har fått brist i virkelighets oppfatninga.
Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunst tursti
Den antroposentrismen som jeg her forsøker å kartlegge, henspeiler seg ikke bare på Nuffebua en tirsdag i mars, men også ved Løa på Evangsjordet  en onsdag i september etter treskingen. Halmstubbene bidrar som ministolper, og de virkelighetsnære landskapsviddene én gladelig rasker over. Det kan også være at en tar seg en fredstund med røyk på halmstrå, og tenker at alt er i sin skjønneste objektive orden.
  
I forhold til årstidsendringer, skal man være ganske senil, hvis du ikke kan innrømme at barn er adskillig mere realistiske enn gamlingene.
Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunst reinkarnasjoner
Jeg skal komme tilbake til tanken om gjentatte jordliv i neste nummer, og hvordan selveste leken ble utformen den dagen.

  Den som vil ha mail, kan få gratis oppdatering om hva som her skjer videre på hjemmesida.
Så jeg ber deg ta kontakt for ukentlige oppdateringer og e-brev!

Torger Jacobsen artist maler filosofi staten østre toten totning lena kunstner løa 

“Dialekt intet hinder”

Fortsettelse  i neste nummer:

nr.2 påstartet


hjemmesidens temastuktur
Relasjon <> Historie

tilbake: Totning komKontakt


Hjemmesider:

torgerjacobsen.no

statendetermeg.no

12Worldview.com

12Verdensanskuelser (norsk)

torgerfinnerdenannen.com

v totning.com

Ta kontakt hvis du ønsker

et nyhetsbrev ukentlig

om oppdateringer på

mine hjemmesider

 

Blogger

Facebooksider:

Torger Jacobsen

 

Lenker på videvanke - lenker ut av hjemmesiden

Et lykkedyr hvis du tør,

fører deg ut av siden

tilbake: Totning

.......................................