Leveinntekt

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Verden

Stat

www.statendetermeg.no
statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse  snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
www.statendetermeg.no

Leveinntekt
Leveinntekt
Borgerlønn 

Idéene, lik Idéene ifra den franske revolusjon var tanken der om en ubetinget garantert minsteinntekt for alle borgerne der allerede på slutten av 1700 tallet. Ideéne kommer først, og så tar det en stund før den praktiske gjennomføringen av dem blir mulig.Vi kan tenke på at vi liker å kalle oss demokratiske, men først i senere tid har alle mennesker innenfor staten fått rett til å stemme.

Borgerlønnstanken vekker en omfattende debatt om menneskeverdet, om arbeid, og overlevelsesstrategier.

start 4.februar 2017Frihet, likhet og solidaritet
(Det bærekraftige, eller undergang?)
Det sosialt tregrenede samfunn
(I stats- nærings- og åndsliv)Borgerlønn
(Leveinntekt)

levelønn borgerlønn leveintekt leveinntekt BIEN Basic income earth network ubetinget utbetaling arbeid job jobb slit sliter virke vare utholdenhet garanter minsteinntekt kirke skole stat departement politikk partier penger makt klasse slave herre sosialisme kjedsomhet arbeidsgiver innsats sosial medfølelse solidaritet broderskap likhet frihet franske revolusjon bærekraft arbeidsglede inspirasjon begeistring love lovnad plikt forpliktelse kameraderi næringsliv offentlig sektor sosial tregrening trefold mangfold innovasjon tjene tjeneste working
Før folkeavstemning i Sveits 2016


Bestilling av foredrag, seminar m.m
 opplysning om arrangement
 

www.statendetermeg.no


Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad


www.12Worldview.com

12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Teater
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt


Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning


statendetermeg.no.


www.statendetermeg.no